Forældrefiduser

Striberne er udviklet for Det kriminalpræventive råd, som en del af projektet Forældrefiduser, der er sat i verden for at skabe sammenhold blandt en klasses forældre og dermed sikre trivsel blandt børnene.

Format
Comic strip